• Montserrat Rimbau Prat

  • Economista. Llicenciatura en ADE, UAO.
  • Advocada. Llicenciatura en Dret, UAO.
  • Empresista. Diplomada en Ciències Empresarials, UB.
  • Administradora Concursal i Perit Judicial. Expert Comptable Judicial.
  • Assessora Fiscal.
  • Experiència en Gestió Laboral i Seguretat Social.
  • Especialista en Tributació.
  • Experta en direcció financera i comercial pimes.

  LinkedIn: Montserrat Rimbau Prat

  Format de visita en v-card: Descarregar

  ^ Go to TOP
  Montserrat Rimbau Prat
 • Montserrat Navarro Sánchez

  • Economista. Llicenciatura en ADE
  • Advocada. Llicenciatura en Dret
  • Empresista. Diplomada en Ciències Empresarials
  • Administradora Concursal y Perit Judicial
  • Assessora Fiscal
  • Experiència en Gestió Laboral y Seguretat Social
  • Especialista en Protecció de Dades
  • Auditora de Dades amb certificació jurídica de l’ APEP
  • Experta en estudis de costos de producció i viabilitat empresarial
  • Professora en diversos cursos i seminaris de formació concursal
  • Tresorera del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona (ICOTME)
  • Membre de la Secció de concursal i d’ experts comptables judicials de l’ ICOTME

  LinkedIn: Montserrat Navarro Sánchez

  Format de visita en v-card: Descarregar

  ^ Go to TOP
  Montserrat Navarro Sánchez
 • Angel Juan Miró Martí

  • Advocat. Llicenciatura en Dret, UOC.
  • Economista. Llicenciatura de Ciències Econòmiques, UB.
  • Llicenciatura d’Humanitats, UOC.
  • Administrador Concursal, Economista Forense i Perit Judicial.
  • Àrbitre del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya.
  • Gestor Administratiu, Agent Lliure d’Assegurances i API.
  • Professor-tutor en ADE, UOC.
  • President Grup de Treball d’Administradors Concursals, CEC.

  LinkedIn: Angel Juan Miró Martí

  Format de visita en v-card: Descarregar

  ^ Go to TOP
  Angel Juan Miró Martí
 • Joaquim Massanella Rodríguez

  • Advocat
  • Llicenciatura en Dret, INEDE i UNED.
  • Expert en Litigiositat Internacional i Arbitratge Nacional i Internacional.
  • Especialització en Dret Comunitari Europeu i Drets Civils Forals.
  • Professor d’Estratègia Processal a l’ISDE-Universitat de Barcelona-IL3.
  • Professor del Màster de Dret Immobiliari, de la Construcció i Edificació de l’IDEC (UPF).
  • Àrbitre del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) i de la Cort Internacional d’Arbitratge (CCI).
  • Autor de diversos llibres i articles divulgatius jurídics, conferenciant i responsable del blog Derecho y Justicia (www.derecho-y-justicia.blogspot.com).

  LinkedIn: Joaquim Massanella Rodríguez

  Format de visita en v-card: Descarregar

  ^ Go to TOP
  Joaquim Massanella
 • Luis A. Grech Navarro

  • Economista. Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials, UB.
  • Advocat. Llicenciatura en Dret, UAO.
  • Administrador Concursal i Judicial, Economista Forense y Pèrit Judicial.
  • Professor d’Economia Aplicada, UB.
  • Experiència en Tractament d’Empreses en Crisi.
  • Especialista en Tributació i reclamacions econòmic-administratives.
  • Expert en Valoració d’Empreses.
  • Expert en operacions de fusions, escissions i bescanvi de Valors.

   

  Format de visita en v-card: Descarregar

  ^ Go to TOP
  Luis A. Grech Navarro
 • Jordi Savall López

  • Economista. Llicenciatura en ADE, UB.
  • Màster en Direcció Financera i Comptable de l’empresa, UPF.
  • Administrador Concursal, Economista Forense i Perit judicial.
  • Assessor Fiscal.
  • Expert en tractament d’empreses en Crisi i Control de Gestió.
  • Especialista en Compra Venda d’empreses i Due Diligence.
  • Especialista en Plans de Viabilitat i Valoració d’empreses.

  LinkedIn: Jordi Savall López

  Format de visita en v-card: Descarregar

  ^ Go to TOP
  jordi-savall
 • Cristina Alonso Suárez

  • Advocada. Llicenciatura en Dret, UAB. Magíster en Dret, UAB.
  • Experiència en Dret patrimonial i dels negocis.
  • Administradora concursal, comptadora partidora i àrbitre.
  • Assessora jurídica en Due Diligence, plans de viabilitat i reestructuracions.
  • Professora Associada en el Departament de Dret Privat, UAB.
  • Ponent en congressos, màsters, cursos i seminaris.
  • Autora de diversos articles jurídics i col·laboradora en obres col·lectives; des de 1997, partícip en diversos projectes d’investigació.
  • Formació jurídica en diverses universitats europees i nord-americanes.

  LinkedIn: Cristina Alonso

  Format de visita en v-card: Descarregar

  ^ Go to TOP
  cris 4 ok WEB
 • Nuria Constans Cots

  • Advocada. Llicenciatura en Dret, UB.
  • Màster en Dret d’Empresa, UPF.
  • Assessora legal interna i externa d’empreses multinacionals en els sectors agroquímic, agroalimentari, farmacèutic i veterinari.
  • Ha estat Directora de Recursos Humans i membre del Comitè de Direcció d’empreses multinacionals.
  • Cursos d’especialització en Comptabilitat general i Anàlisi econòmic-financer, Lideratge i Treball en Equips de composició internacional.

  LinkedIn: Nuria Constans Cots

  Format de visita en v-card: Descarregar

  ^ Go to TOP
  Nuria Constans Cots
 • Carmen Quevedo Farrús

  • Advocada. Llicenciatura en Dret, Udl
  • Màster en Advocacia, ISDE
  • Expert en Litigiositat i Arbitratge Nacional i Internacional.
  • Especialista en conflictes societaris (reclamacions de deute, impugnació d´acords socials, responsabilitat d’administradors, etc.) i procediments concursals
  • Especialista en assumptes litigiosos immobiliaris (LOE, incompliments contractuals, etc.) i litigis derivats de contractació nacional i internacional.
  • Ponent al Máster de Contractació Internacional, ICAB.
  • Participació en altes màsters i cursos jurídics especialitzats en dret d’empresa.

  LinkedIn: Carmen Quevedo Farrús

  Format de visita en v-card: Descarregar

  ^ Go to TOP
  CarmeQuevedo2